ÚVOD

Genealogie je práce snad na celý život. Nedovedu si představit okamžik, kdy budu mít shromážděné všechny informace o svých předcích, které je možné získat z různých dobových dokumentů. Hledání v archivech je zdlouhavé a namáhavé a né vždycky úspěšné. Na počátku všeho toho bádání stojí otázka:Kdo byli mojí předkové? Snad každý badatel ve skrytu duše doufá, že najde něco, čím se jeho rod zapsal do skutečné historie. Když však začne rozrývat historii, většinou zjistíme, že naší předci byli docela obyčejní lidé. Ale ta touha pátrat dál hlouběji do minulosti nás neopouští. Před vámi se otvírají osudy lidí z dob dávno minulých. A s tím i nové otazníky. Bez pomoci ostatních příbuzných je to složité.

RODOKMENY


ODKUD PŘIŠLI


DOMY NAŠICH PŘEDKŮ


DOMY NAŠICH PŘEDKŮ


ODDACÍ LIST JOSEFA KURZWEILA A ALŽBĚTY KOSTROUNOVÉ 1879


KURZWEIL JOSEF *1857 ČEČELICE


SOUROZENCI JOSEFA A ALŽBĚTY KURZWEILOVÝCH


KURZWEIL ANTONÍN*1886 NEDEMICE


ŽÁROVÁ MARIE roz.KURZWEILOVÁ*1889 PRAHA, BEROUN


KAREL KURZWEIL *1893 ČEČELICE, PRAHA


ŽÁROVÁ BOŽENAroz.KURZWEILOVÁ*1897 PRAHA


ROD FRANTIŠKA KURZWEILA *1891 ČEČELICE


KURZWEILOVÁ ANNA roz.KRATOCHVÍLOVÁ *1895


KURZWEIL FRANTIŠEK *1891 ČEČELICE RODIČE


KURZWEIL FRANTIŠEK *1891 ČEČELICE


KURZWEIL FRANTIŠEK *1891 ČEČELICE


KURZWEIL JAROSLAV *1921 ČEČELICE

V MANŽELSTVÍ JAROSLAVA KURZWEILA A MARIE roz.MATĚJKOVÉ BYLO BEZDĚTNÉ.

KURZWEIL KAREL *1914 ČEČELICE


KURZWEIL FRANTIŠEK *1919 ČEČELICE


ODDACÍ LIST FRANTIŠKA A EMILIE 1940


SVATEBNÍ HOSTÉ MANŽELU FRANTIŠKA A EMILIE 1940


KURZWEIL František *1941

KURZWEIL JIŘÍ *1944 TEPLICE


ZÁVĚR

Prosím napište další informace, nebo když najdete nějakou chybu v rodokmenu. Staré foto vítáno.
Děkuji za vaši spolupráci.